Home

Csíksomlyói ferences atyák

A csíksomlyói misztériumdrámák szövegének alapadatai A csíksomlyói ferences gimnázium diákjai a 1721 és 1787 között majdnem minden esztendő nagypéntekén, illetve más ünnepnapokon (pl. vízkereszt ünnepén [január 6.], feketevasárnap, pünkösd szombatján, Úrnapján, Padovai Szent Antal ünnepén [június 13.] A ferences atyák a székelyföldi és moldvai missziós tevékenységgel, a pünkösdi búcsúval, az érdekes összetételű, folyamatosan gyarapodó könyv gyűjteményükkel, az iskolai tanítással, valamint a nyomdászattal többszörösen is bevésték csíkszéki megtelepedésük helyének nevét a nemzet emlékezetébe A csíksomlyói ferences kolostor. Kategória: Kolostor Megjelent: 2015. május 16. szombat, 11:43 Találatok: 5022 Nyomtatás E-mail Az 1440-es években épített gótikus templommal egyidőben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek Története. A Csíksomlyói KALOT-házat a római katolikus egyház megrendelésére, Kós Károly tervezte 1941-1943 között.. Az egykori KALOT népfőiskola épületét 1941-ben kezdték építeni, a ferences rendháztól kapott telken, a Csíki Magánjavak, a székely közbirtokosságok, valamint a magyar állam által nyújtott anyagi támogatással

A ferences lelkiséget bárhol meg lehet élni - talán ez az egyik legfontosabb üzenet, amelyet az Assisi Szent Ferenc iskola csíksomlyói táborában részt vett gyerekek vihettek magukkal. Mintegy hetven, közeli és távoli településről egyaránt érkező 4-8. osztályos diák ismerkedhetett négy napon át a ferences szerzetesrend. Benedek Fidél, A csíksomlyói ferences kolostor története. In: Uő, Ferences kolostorok és templomok II. Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok) Sajtó alá rendezte, szerkesztette és az előszót írta Sas Péter. Csíkszereda, 2008 - Hogyan fogadta a csíksomlyói ferencesek meghívóját, felkérését? Elsősorban nagy kihívás számomra az, amit tőlem kívánnak. Amikor felkértek a ferences atyák, megdöbbentem, és mondtam is nekik, hogy inkább keressenek valaki mást, aki jobban tud magyarul, aki jobban ismeri a magyar történelmet, mint én A Rend elsődleges feladata az evangelizáció, ez ugyanakkor különböző társadalmi felelősségvállalásokon keresztül is megvalósul: a ferencesek jelentős részt vállalnak a felnövekvő nemzedékek nevelésében-oktatásában, a kulturális örökség megőrzésében és megismertetésében, szegényeket, betegeket, időseket, fogyatékkal élőket, rászoruló családokat. Pesti Ferencesek Belvárosi Ferences Templomigazgatóság, 1053 Budapest, Ferenciek tere 9. Tel. 0620 373-1580; 061 317-3322; Bankszámlaszám: 11600006-00000000-4068227

A csíksomlyói kegytemplomban Szent István király ünnepén az esti ünnepi szentmisével, amelyet P. Urbán Erik tartományfőnök mutatott be, a hívek és a ferences testvérek jelenlétében, elkezdődött az Erdélyi Ferences Rendtartomány továbbképzője. hiszen ennek alapításakor az egykori ferences atyák a rendtartomány. Ezt követően a résztvevők rövid zarándoklatot tesznek a Mária-út nagysomlyó-hegyi szakaszán a ferences atyák vezetésével, amit a csíksomlyói kegytemplomban szentmise követ. A konferencia hivatalos megnyitójára október 17-én, pénteken reggel kerül sor A KALOT Székely Népfőiskolában a legények többek között általános műveltséget, hittant, erkölcstant, számtant, népi hagyományokat tanultak. Az 1942-es Csíksomlyói búcsút a ferences atyák javaslatára a KALOT szervezte meg. A második világháború végén az iskola tevékenysége megszűnt A csíksomlyói ferences barátok lejegyzésében maradt az utókorra néhány két-háromszáz éves nagypénteki misztériumjáték szövege. Ennek alapján készült a Csíksomlyói passió kiegészítve régi imádságokkal, énektöredékekkel, betlehemes rigmusokkal - megidézve a régi magyar népi színjátszás elfeledett hangulatát. Szeretettel hívjuk fel a Paptestvérek figyelmét és általuk a kedves hívekét is, hogy a csíksomlyói kegyszobor 500 éves évfordulója alkalmat ad arra, hogy a Csíki Székely Múzeum emlékkiállítást mutasson be a témáról. A ferences atyák által meghirdetet

 1. denkit buzdítottunk. Csodálatos ünnep volt
 2. Daczó Lukács, a csíksomlyói kegyhely ferences őre (1957-1970) Mohay Tamás SZORÍTÁSBAN. DACZÓ LUKÁCS, A CSÍKSOMLYÓI KEGYHELY FERENCES ŐRE (1957-1970) Bevezetés Daczó Árpád Lukács ferences páterként kétségtelenül a népi vallásosság kutatójá-nak is számít
 3. A ferences atyák döntöttek: Nem vonják össze a pünkösdi búcsút a pápalátogatással - és ezt meg is indokolták. Orbán Szabolcs ferences tartományfőnök elmondta a 2019. június 1-i pápalátogatásról és a június 8-ra eső csíksomlyói búcsúról
 4. dazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek

A kolosto

Az idei pünkösdi búcsú mottója: Boldog a méh, amely téged hordott (Lk 11,27), ünnepi szónoka pedig Oláh Dénes maros-küküllői főesperes lesz - tájékoztatott a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye és Borsodi L. László ferences sajtóreferens Kiderült ugyanis, hogy az utolsó pillanatban módosítani kellett Ferenc pápa csíksomlyói, egyedi miseruháját - a román kormányőrség, a SPP kérésére el kellett takarni a kazula hátoldalán elhelyezett magyar nyelvű pápalátogatási jelszót (Járjunk együtt!). Ezt a logót küldték nekem a ferences atyák.

A csíksomlyói ferences kolosto

Mivel idén a csíksomlyói pünkösdszombati 453. fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz, egy héttel a pápalátogatás után (a ferences atyák ezt már meghirdették), ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját () is fogadalmi búcsúnak nyilvánítom, hogy a pápalátogatás zarándokai is eleget tehessenek az ősök fogadalmának - áll a gyulafehérvári érsek. Csíksomlyói passió - Balogh Elemér-Kerényi Imre Kegyes atyák állították össze a darabokat, amelyeket jeles alkalmakkor: karácsony, vízkereszt, nagypéntek és húsvét idején játszották el, s Krisztus életén kívül nemegyszer a Biblia számos más történetét is megelevenítették. A csíksomlyói ferences barátok. Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte idén a Csíksomlyói Passió Csoport. Az előadás története az 1700-as évekig nyúlik vissza, amikor első ízben ferences atyák és diákok mutatták be a passiójátékot. 1996-ban Svella Adél rendezésében újra életre kelt a hagyomány Bizonyára nagyon sokféle szempont alapján meg kell vizsgálni ezt a lehetséges döntést, a főegyházmegye vezetői és a csíksomlyói ferences atyák ezt minden bizonnyal megteszik. Akár összevonják a pápai látogatással a csíksomlyói búcsút, akár nem, minden bizonnyal hatalmas tömeg lesz majd kíváncsi a pápára

Csíksomlyói KALOT-ház - Wikipédi

A mikházi Ferences kolostor és templom a Nyárád-mente egyik legjelentősebb egyházi műemléke. Építésének ideje 1634 utánra datálható. A 17-18. században a katolikus székelység művelődési és szellemi életének központja volt. Az épület díszítő elemei, valamint a belső tér kialakítása jellegzetes módon képviseli az egységében fönnmaradt építészeti emléket. Mivel a 453. csíksomlyói pünkösdszombati fogadalmi búcsú június 8-án, szombaton lesz idén, éppen egy héttel a pápalátogatás után (a ferences atyák ezt már meghirdették), ezért a csíksomlyói pápalátogatás napját () is fogadalmi búcsúnak nyilvánítom, hogy a pápalátogatásra érkező zarándokok is eleget tehessenek az ősök fogadalmának - áll a. Urbán Erik ferences, csíksomlyói kegyhelyigazgató, idei zarandoklatunk egyik lelkivezetőjének elmélkedése Czestochowában. Apel (sorakozó a hit mellett): a lengyelek nemzeti imádsága, melybe a média..

A ferences atyák munkája nyomán Csíksomlyón lassan eltűnnek a tatár pusztítás nyomai. 1678-ban befejezik a somlyói hegyen lévő Salvator-kápolna javítását is, ezúttal faburkolatos, festett kazettás mennyezettel oldották meg. Ekkor készült az oltár berendezése Csíksomlyón, amint korábban beszámoltunk róla, közel három esztendővel ezelőtt, 2010 augusztusában a Csíkszeredai Önkormányzat kezdeményezésére, illetve a somlyói kegytemplomot és kolostort őrző ferences atyák asszisztálása mellett ledöntötték a templom előtti ligetes térségen 1940 novemberében fölállított országzászló-talapzatot Ekkoriban épül a régi templom helyére egy nagyobb, késő gótikus stílusú templom. IV. Jenő pápa 1444. február 2-án rendeletében teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek

SZŐCS JÁNOS A CSÍKSOMLYÓI GIMNÁZIUM KISISKOLÁJA, ELEMI TAGOZATA . Abstract: [The primary section of the grammar school from Şumuleu Ciuc] In spite of the shortcomings of the written sources of primary education before 1848, in particular the lack of some texts about education methods, we could find and collect from the sporadic legacy a not at all underestimable documentation, that. Orbán is ott lesz a csíksomlyói búcsún. NT. 2016. április 24., vasárnap 15:13. Idén is több százezer zarándok érkezésére készülnek Csíksomlyón, a pünkösdi búcsú idejére ma már gyakorlatilag lehetetlen szállást találni a környéken. A vendégek többsége Magyarországról érkezik, ők hónapokkal korábban. Nagy volt a fegyelem, a vétségeket szigorúan büntették. A gimnázium jelentős fóruma volt a katolikus székelységnek is: több adatunk van arról, hogy a ferences atyák buzdították, segítették a székelységet szabadsága, jogai védelmezésében (pl. 1567, ), a háborúk és természeti csapások idején

Csíksomlyó Erdélyi Ferences Rendtartomán

Urbán Erik ferences, csíksomlyói kegyhelyigazgató, idei zarandoklatunk egyik lelkivezetőjének elmélkedése Czestochowában. Apel (sorakozó a hit mellett): a lengyelek nemzeti imádsága, melybe a média és az internet által sok lengyel is bekapcsolódik Lengyelországból és a nagyvilág sok szegletéből, minden este 9 órakor Fotó: Ferences Archívum Csíksomlyó ma is eleven üzenet, kisugárzása ma is erős, ma is időszerű. Ma is azt kérjük a Székelyek Nagyasszonyától,... ZARÁNDOKLAT: Csíksomlyói pünkösdi búcsú - 201 A Közép-kelet-európai Népeket Összekötő Út-nak is nevezik azt a spirituális turistautat, amely összekapcsolja majd a Mária-kegyhelyeket és Közép-Európa El Caminojává szeretne válni. Ennek kialakításáról lesz szó azon a konferencián, amelyet szeptember 12. és 14. között tartanak Csíksomlyón, a Kiengesztelődés Útja címen Az idei pünkösdi búcsú mottója: Boldog a méh, amely téged hordott (Lk 11,27), ünnepi szónoka pedig Oláh Dénes maros-küküllői főesperes lesz - t..

Magyar Ferences Könyvtár és Levéltá

 1. L'Harmattan France 7 rue de l'Ecole Polytechnique 75005 Paris T.: 33.1.40.46.79.20 L'Harmattan Italia SRL Via Bava, 37 10124 Torino-Italia T. / F.: 011.817.13.88 ISBN 96
 2. A csíksomlyói városatyák, vagy talán a román műemlékvédők utasítására tavaly nyáron, homályos, máig nem egészen tisztázott területrendezési tervre hivatkozva lerombolták a Magyar Királyi Honvédség által 1940-ben fölállított országzászló-talapzatot. a somlyói ferences atyák, élükön P. Péter Arthur.
 3. taníttatását; bizonyítja ezt az is, hogy 1828-ban a ferences atyák messze1 hí­ res csíksomlyói iskolájába íratta őt be. Az elemi iskola mellett Csíksomlyón ebben az időben is öt osztályos gimnázium működött és itt kapták a csíki székely ifjak a tudományok mellett azt a szellemet, amely 1848-ban szint
 4. Hangsúlyoznom kell azt is: a ferences atyák utolsó pillanatig harcoltak azért, hogy a ruhát ne módosítsák - ugyanis több helyen olvastam, hogy megvádolták őket »engedékenységükért«, de amikor már a Vatikáni Liturgikus Bizottság tanácsolta nekik: jobb lenne a felirat nélkül, akkor nem volt mit tenniük, el kellett.
 5. t isteni szó. És lám a csíksomlyói szentély őrei, a ferences atyák, ezeket a fennkölt szavakat választották az idei, nagy búcsú jelmondatául: Boldog a méh, amely Téged hordott.

Régikönyvek, Balogh Elemér, Kerényi Imre - Csíksomlyói passió - Kegyes atyák állították össze a darabokat, amelyeket jeles alkalmakkor: karácsony, vízkereszt, nagypéntek és húsvét idején játszották el, s Krisztu.. Magyaul is hallható lesz Ferenc pápa csíksomlyói miséje. Íme, a részletek 2019-02-04 07:55 Jakubinyi György gyulafehérvári érsek január 21-i ünnepi körlevele értelmében a június 1-jei pápalátogatás napját fogadalmi búcsúvá nyilvánította H Í R E K D É L B E N Folytatódnak a bérmálások a Gyulafehérvári Főegyházmegyében Ma délután öt órakor a fenyédi plébániatemplomban 37 fiatalt és 1 felnőtt részesül Tamás József püspök úr kézfeltétele által a bérmálás szentségében Kedves Zarándoktársak! Kedves Rádióhallgatók és Televíziónézők, bárhol a világon! Krisztusban Szeretett Testvérek! Mi, zarándokok, ide Csíksomlyóra valójában mindannyian hazajöttünk

Pálos szerzetes a csíksomlyói búcsú szónoka RomKat

Június elsejére, Ferenc pápa csíksomlyói látogatásának napjára is kiterjeszti a csíksomlyói búcsút Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke - közölte az erdélyi Romkat.ro portál Stoffán György Barátok konyhája című könyvét két alkalommal is bemutatják. Az első alkalomra augusztus 28-án, pénteken 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadóban kerül sor, míg a másodikra augusztus 30-án, vasárnap a csíksomlyói ferences Kegytemplomban a fél 11-es szentmise után. Kézdivásárhelyen a kötetet Erőss Pál, míg Csíksomlyón fr. Urbán Erik ofm mutatja be A csíksomlyói ferences atyák, a pünkösdi zarándoklat előkészítésében és lebonyolításában, idén is számítanak az önkéntes rendezőkre. Május 6-án, pénteken este fél nyolcra, a csíksomlyói ferences kolostorban tartandó megbeszélésre, várják mindazokat a férfiakat akik a Csíksomlyói Szűzanyáért és a magyarság. A ferences atyák a csíksomlyói kegy-templomban június 6-án megtartották az elsőszombati Mária-köszöntőt. A szent-ségimádást a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia hívei vezették, a szentmise főcelebránsa és szónoka Tamás József ny. segédpüspök volt. Az eseményről romkat

Ma 325 éve, hogy a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Szent György vértanú védelme alatt kolostort alapított Esztelneken. A ferences barátok erre a jeles évfordulóra rendezvénysorozattal emlékeznek, melynek csúcspontja a ma 18 órakor a ferences templomban kezdődő hálaadó jubileumi és Szent Ferenc tiszteletére bemutatásra kerülő szentmise Jenő pápa 1444. február 2-án teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek. Tehát maga az ősi Mária-tisztelet és a hatalmas méretű kegyszobor még régebbi időből való. Tény, hogy Csík, Háromszék, Udvarhely és Marostorda vármegyék vidéke. A csíksomlyói kolostorban élő és tevékenykedő Márk József atya elsőéves volt az intézmény felszámolásának idején. Úgy emlékezik, hogy az első évet úgy, ahogy - kissé zavartak - még el tudták végezni. Sajnos, a kolostort nem kapták vissza a ferences atyák, ugyanis 1948-ban, az iskolák államosításakor. A mi szempontunkból legjelentősebb Mária-szobor az 1444 táján már épülő csíksomlyói, Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt ferences kolostor ékessége lett. Csupán a méretei alapján állíthatjuk, hogy aprócska építmény az egykori, harmadikként emlegetett mellékoltár sem lehetett, aminek a szekrényében ez a 210.

Búcsú a pápalátogatás napjára is - Magyar Kurír - Új Ember

ferencesek - Pax et bonum - Egy cseppnyi őszinte szeretet

 1. Szeretettel köszöntelek a Katolikusok Élő Közössége közösségi oldalán! Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.. Ezt találod a közösségünkben
 2. dazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói Mária templomának építkezésében segítenek. Tehát maga az ősi Mária-tisztelet és a hatalmas méretű kegyszobor még régebbi időből való
 3. A csíksomlyói búcsú felhasználásában, értelmezési mezőjében döntően (de nem előzmények nélkül) 1990-től olyannyira, hogy erre már a kegyhely lelkiségéért felelős ferences atyák is figyelmeztettek (Péter 2010). A zarándoklat tehát részben, bizonyos igényeket és résztvevőket tekintve szekuláris.
 4. Az atyák kívül tudták tartani a rosszat. Arról nem beszéltek és nem beszélhettek, hogy őket hogyan kísértették, zsarolták és fenyegették. Utólag azért tudjuk, hogy nagy volt rajtuk a nyomás. Azt mondhatom, igazi ferences légkör uralkodott: a segítés és a megértés szelleme - a szereteté
 5. orita kolostoráról és műemlék templomáról nevezetes Mikháza. A Szent Ferenc-rendi szerzetesek a 17. században, a protestáns fejedelmek idején telepedtek meg. Az Erdélyi Katolikus Státus 1630-ban a bosnyák provinciától kért kisegítő papokat, ezt követően érkezett a nyárádköszvényesi.
 6. dannyian úgy térhessünk haza otthonainkba, hogy az örömnek, a békességnek, az.

Pesti Ferencesek - Belvárosi Ferences Templomigazgatóság

 1. Az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú mottója: Boldog a méh, amely téged hordott (Lk 11,27); Urbán Erik ferences testvér szerint a mondat utal Máriára, a mi Urunk, Jézus Krisztus édesanyjára, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye pasztorális évére, ahol a plébánia évét hirdették meg, illetve a csíksomlyói kegytemplomra, amely évszázadokon keresztül.
 2. t az ősök emlékét megtartsák és megőrizzék
 3. dig ő vezeti a csíksomlyói Ferences Rendház Domus Historiáját, gyóntat, sőt a közösségi oldalaknak is aktív tagja Márk József OFM. A ferences atya 60 éves papi szolgálatáért augusztus 20-án, Szent István király ünnepén este mutatta be gyémántmiséjét a csíksomlyói.
 4. Medgyesy S. Norbert, A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere, Piliscsaba-Bp., 2009, 426-430. Az angyali üdvözlet és az angyalok ajkáról elhangzó Mária-köszöntő (3-4. jelenet) szövegforrása az 1753. évi csíksomlyói passiójáték első jelenete
 5. Ugyancsak az ő véleménye, hogy a csíksomlyói régi kultuszkör legfontosabb emléke egy oltárkő, melyet a ferences atyák hoztak le a Nagy-Somlyóról. Nap ábrázolás van rajta, eredetileg a Nap sugarai négy sorban vettek körbe egy kígyót, amely egy 1929-es fényképen még látható volt, később azonban kitörték belőle

Csíksomlyón tartják az Erdélyi Ferences Rendtartomány

Mély gondolatokat hallottunk Erdély érsekétől a 2020-as csíksomlyói fogadalmi búcsún. Igazi székely szentbeszéd volt, s a székely nyelvet akkor érti meg az ember, ha belegondol Nem amolyan szentbeszéd-elemzésbe akarok fogni, csak a gondolatok mondanivalóján elmélkedtem. Valóban olyan rossz és tragikus, hogy idén nem mehettünk el fizikailag Máriához Ezt megelőzi egy három napos lelkigyakorlat. A megszentelt élet évében ferences, pálos, piarista és jezsuita szerzetes atyák vezetik ünnepléseinket hétfő, kedden és szerdán este 18,30 órától. 1-jén pedig Lisieux-i Kis Szent Teréz búcsúünnepe

Mária-út Konferencia Csíksomlyón Magyar Kurír

P. Barsi Balázs ferences atya vezetésével lelki programok, imádságok, gyónási lehetőség, valamint Pálmai Árpád vezetésével közös éneklések a vonaton. A vonaton további ferences atyák is velünk utaznak majd. Megérkezés Sümegre (10:00). A zarándokok köszöntése. Ünnepélyes felvonulás és beköszönés Kegytemplomba A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely. A csíksomlyói ferences nyomdászok és könyvkötők emlékére. Az alapító atyák = Tiszatáj (61.) 2007 3. 63-69. ill. V arga András: A szeged-alsóvárosi ferences rendház könyvtára = Szemelvények a szeged-alsóvárosi ferencesek ötszáz éves. A csíksomlyói Ferences nyomda és könyvkötå míihely. A csíksomlyói ferences nyomdászok és könyvkötök em]ékére. Kiállítási katalógus. C'síksomlvó. 2007. (Bánti Szilvia) Piarista iskoladrámák 2. S. a. œnd.: Czibu]a Katalin, Demeter Júlia, Kilián István. Pintér Málla Zsuzsanna. Bp. 2007. (Ta

Az idei csíksomlyói búcsúi szentmisén szentbeszédet mondott Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Borsodi L. László, a Csíksomlyó Üzenete című folyóirat szerkesztője, a Szent István Királyról Nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány sajtóreferense többek között a. A csíksomlyói hegynyeregben idén is százezrek gyűltek össze a hagyományos pünkösd szombati búcsún. A szentmise főcelebránsa, Bíró László tábori püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családpasztorációért felelős tagja arra hívta fel a figyelmet, hogy akik elzarándokoltak a csíksomlyói Szűzanyához, akik. 12 A századok folyamán a csíksomlyói könyveket többször is leltárba vették. A legrégebbi fennmaradt leltárok szövegét (1727, 1734) 2008-ban közöltük (Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyvtárak 1681-1750. Függelék: Plébániák és más rendházak könyvtárai. Szerk. Zvara Edina. Budapest 2008.

Csíksomlyói búcsú látnivalói - www

A kegyhely eredete belevész a korai középkor történetébe. Annyi bizonyos, hogy IV. Jenő pápa 1444. február 2-án teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik a ferences atyák csíksomlyói templomának építkezésében segítenek A csíksomlyói ferences atyák tavalyi kezdeményezése már induláskor nagy visszhangra talált. Csíksomlyót, immár nemcsak a katolikusok de a magyarok legnagyobb zarándokhelyeként ismerjük, már tavaly több ezer zarándokot fogadott február 11-én, Lourdes-i jelenés ünnepén, a Betegek Világnapján A csíksomlyói obszerváns ferences templom és kolostor alapítása és építése feltehetően Hunyadi János korára esik. Az itteni ferencesekre vonatkozó, eddig első ismert írásos említés az 1400. október 29-i dátumot viseli, ekkor 4 ferences rend alapítását engedélyezte IX

Mária-út Konferencia Csíksomlyón | Magyar Kurír

Előzetesen román szélsőségesek riogattak azzal, hogy a katolikus egyházfő csíksomlyói látogatását a magyar autonómia törekvések megerősítésére, a székelyföldi autonómia kikiáltására fogja felhasználni a magyar kisebbség. Ezt a logót küldték nekem a ferences atyák, értelemszerűen, hiszen erre bólintott rá a. Sajnos, már az alapító atyák a szőnyeg alá söpörték mint olyan témát, amely körül Erdély. Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle - 2016. szeptember 5. 5 a csíksomlyói ferences rendház főnöke. Az -ben állított országzászló-emlékművet ugyanis -ben, az akkori területrendezéskor bontották le a. Most nem hitünk, hanem életkedvünk, életigenlésünk került veszélybe. Ferences atyák, tanítsatok bennünket keresztény életmûvészetre, egyszerûségre, az evangélium derõjére. (Czirják Árpád) Csíksomlyói forrás Eljöttünk hozzád, Assisi A patakhoz, mely szavad viszi. Öntözzön termõ dombokat, Derüljön, aki befogad Kolozsváron, a jezsuita atyák-nál kezdi el tanulmányait, majd 1647-től, 18 éves korától a csík-somlyói ferences kolostorban, majd Nagyszombatban folytatja azokat. Kájoni Erdély egyik legna-gyobb tudású egyházi személyé - vé vált. Számos egyházi énekes-könyvet, imakönyvet adott ki, és 1675-ben nyomdát alapítot

(A helyi ferences atyák várják a zarándokokat, majd séta az Öreg hídon.) vagy szabadprogram. Rózsafüzér és szabadtéri szentmise. 5. nap: Reggeli a szállásokon. Közös szentmise, majd a Cenacolo meglátogatása. Délután Csíksomlyói búcsú. Csíksomolyó - Oláh Dénes lesz a csíksomlyói búcsú ünnepi szónoka Az idei pünkösdi búcsú mottója: Boldog a méh, amely téged hordott (Lk 11,27), ünnepi szónoka pedig Oláh Dénes maros-küküllői főesperes lesz - tájékoztat a Székelyhon.ro nyomán a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye II. János Pál írásai . Más rövidítése Szombaton az Egyházmegyei Laikusképző Központ lelki napot szervezett az egyházmegye katolikus pedagógusainak a nagyváradi Posticumban. A program moderátora P. Urbán Erik ferences szerzetes volt A pápai miseruha készítője a magyar felirat cenzúrázásáról: Beavatkoztak az alkotásomba Megdöbbentette a Ferenc pápa csíksomlyói miseruháját ké..

Csíksomlyói passió - PORT

Szebelébi Bertalan (1631-1707), illetve a csíksomlyói obszerváns ferences atyák megkísérelték őket áttéríteni a katolikus hitre, de próbálkozásaik Minas püspök és az erdélyi örmény klérus hathatós ellenállása miatt meghí-úsultak.f Végül körükben a missziót az időközben unituss Ferences Családos Nap volt csíksomlyói templomigazgat A felvételin kérésemet előtárva az elöljáró atyák azt mondták, hogy előfordult már ilyen eset és nem tudnak felvenni csak úgy, ha évet ismételek. Erre igent mondtam gondolva, hogy Istenért és népéért megéri elveszíteni azt az egy évet.. A stáció településeken szalagot kötnek a keresztre és egy naplóban, írásban is elküldik kéréseiket Csíksomlyóra. Pünkösd szombatján itt találkoznak a keresztek és a megfogalmazott kéréseket az ottani ferences atyák terjesztik az Úristen elé. Ennek a menetnek a déli ága május 14-én, (szombaton) Mélykúton is áthaladt

Csíksomlyói Mária-szobor 500 éve és a Mária-tisztelet

Balassa Bálint. A hitvitázó drámák névtelen írói. A csíksomlyói misztériumokat szerző ferences atyák. Csokonai Vitéz Mihály. Kisfaludy, Vörösmarty, Katona. A Shakespeare-t fordító Arany és Petőfi. Madách Imre, Szigligeti Ede. Jókai, Eötvös, Nagy Ignác, Csiky Gergely A csíksomlyói Szűzanya palástja alatt új életre kelhet gondokkal terhelt szívük a különleges jubileumi évben, mely a teljes búcsú elnyerését is megadhatja. A csoportot kísérő lelki vezető atyák ezt is segítik. Ne feledjék, ahol 30-40 ember összegyűl és szeretetben él néhány napon át, ott megszülethet a csoda Csíksomlyó - a vidék vallási központja Szent Kereszt Plébánia Szent Ágoston Plébánia Taplocai Plébánia Zsögödi Plébánia Szent Péter és Pál plébániatemplom Református Egyházközség Unitárius Egyházközség Evangélikus-lutheránus egyházközség Hargita és Kovászna megyei ortodox püspöksé

Búcsús rangra emelte a csíksomlyói pápai szentmisén valóCSÍKSOMLYÓI PASSIÓ - Hevesi Sándor Színház, ZalaegerszegBonumTV - Home | FacebookIR nyári tábor 2012 - idegenvezetés - 5 napA család áldás, a gyermek jövő (Millenniumi keresztelő
 • Fagyi tölcsér tesco.
 • Eladó ház fejér megye.
 • Lidl állatkísérlet.
 • Kommunikációs gyakorlatok.
 • Jedlik ányos gimnázium látványterv.
 • Nyeregízület latinul.
 • Magyar pénzkereső oldalak.
 • Herkules legendája 2014 online.
 • Us navy enlisted ranks.
 • Mikor kell endokrinológushoz fordulni.
 • Kisméretű beépíthető sütő.
 • Avokádó fa kertben.
 • Közösségfejlesztés szakdolgozat.
 • Hány lapos a zserbó.
 • Arctisztítás után szolárium.
 • Goofy cow.
 • Katolikus apáca.
 • Tavirózsa étterem hévíz étlap.
 • William shakespeare élete.
 • Albérleti szerződés minta 2020 ingyenesen letölthető.
 • Asztronómia szak.
 • Görögország hadereje.
 • Hogyan rajzoljunk fecskét.
 • A mondat.
 • Pilisjászfalu hotel.
 • HTC PC Suite.
 • Aqua dragons leírás.
 • Dracéna metszése.
 • Kuvasz harapása.
 • Gyerek napellenző autóba.
 • Felsőfokú logisztikai menedzser fizetés.
 • Mennyi a c vitamin tartalma a pirospaprika fűszernek.
 • Sandisk ultra usb 64gb.
 • Pillangó hatás magyar előzetes.
 • Otostick vásárlás.
 • Egyszerű gyors ebéd.
 • Plus size models.
 • Edzés előtti pörgető mellékhatása.
 • Erdélyi ferences rendtartomány.
 • Focis oklevelek.
 • Gidrán fajta kialakulása.